1
2
3
4
5

SKLOP 6 - Razsek in konfekcija mesa

Linija za razrez in konfekcijo mesa

Žaga za razrez mesa

Ureditev notranje logistike s transportnimi trakovi

Transport mesa po drsnih tirih je mogoče urediti do prevoznih sredstev

Stroj za čiščenje zabojev

Vakuumirni stroj

Stroj za odstranjevanje maščobe

Stroj za injiciranje mesa

Razsek in konfekcija mesa

V podjetju Limos izdelujemo linije za razsek mesa različnih kapacitet. Linije omogočajo transport mesa, praznih in polnih zabojev. Priskrbimo tudi stroje za odstranjevanje maščobe, injiciranje, pakiranje, pranje zabojev in nožev …

Poudarki

  • Popolna ponudba opreme za razsek in konfekcijo mesa po želji kupca.
  • Fleksibilnost pri prostorskem umeščanju opreme.
  • Oprema omogoča učinkovito izvajanje procesa razseka in konfekcije

Imate specifične želje? Vas zanima ponudba?