1
2
3
4
5
6

Nazaj po liniji

Naprej po liniji

Linije za klanje drobnice

Podjetje Limos načrtuje in izdeluje linije za klanje in obdelavo drobnice (ovce, koze). Linije so glede na vrsto vgrajenih aplikacij in njihovo prostorsko umestitev kar se da prilagojene kupčevim potrebam in željam. Izdelamo lahko nove linije s kapaciteto do 200 glav/uro ali rekonstruiramo stare z vgradnjo nove opreme.

Linije klanja omogočajo

  • Popolno sledljivost mesa skozi proces klanja.
  • Izvajanje procesa klanja, skladnega z vsemi higienskimi standardi.
  • Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti mesa.
  • Varno in ergonomsko izvajanje procesov.
  • Upravljanje in nadzor vseh strojnih komponent z enega mesta.
  • Medsebojna sinhronizacija vseh strojev omogoča doseganje visoke učinkovitosti delovanja in nizke porabe energentov.
  • Doseganje ekonomskih ciljev investitorjev.

Imate specifične želje? Vas zanima ponudba?