Nazaj po liniji

Naprej po liniji

LINIJA KLANJA PRAŠIČEV

V podjetju Limos načrtujemo in izdelujemo linije za klanje in obdelavo prašičev in svinj. Linije so glede na vrsto vgrajenih aplikacij in njihovo prostorsko umestitev karseda prilagojene kupčevim potrebam in željam. Izdelamo lahko nove linije s kapaciteto do 200 glav/uro ali rekonstruiramo stare z vgradnjo nove opreme. Strojne komponente v liniji klanja se krmilijo in nadzorujejo preko centralnega sistema. To pomeni, da lahko določamo hitrost transporterjev na liniji, čas izvajanja operacij na posameznem stroju, spremljamo materialni tok, delovanje vseh električnih komponent, lokacijsko zaznavamo in beležimo zastoje, okvare, prepoznavamo ozka grla … Z enega mesta torej skrbimo za optimalen potek dela na liniji.

Linije klanja omogočajo

  • Popolno sledljivost mesa skozi proces klanja.
  • Izvajanje procesa klanja, skladnega z vsemi higienskimi standardi.
  • Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti mesa.
  • Varno in ergonomsko izvajanje procesov.
  • Upravljanje in nadzor vseh strojnih komponent z enega mesta.
  • Doseganje visoke učinkovitosti delovanja in nizke porabe energentov z medsebojno sinhronizacijo vseh strojev.
  • Doseganje ekonomskih ciljev investitorjev.

Imate specifične želje? Vas zanima ponudba?