1
2
3
4
5
6

Nazaj po liniji

Naprej po liniji

Kombinirane linije

V podjetju Limos načrtujemo in izdelujemo kombinirane linije, ki omogočajo klanje in obdelavo dveh ali več različnih vrst živali. Osnovni princip in hkrati glavna prednost teh linij je, da se nekateri procesi izvajajo z isto opremo. To pomeni, da je investicijski strošek pomembno nižji od stroška, ki bi ga imeli s postavitvijo dveh ali več specializiranih linij. Prihranek se kaže tudi v manjši površini, potrebni za umestitev klavne opreme.

Tovrstne linije omogočajo klanje in obdelavo mesa v različnih kombinacijah: govedo-prašiči, govedo-drobnica, prašiči-drobnica, možna je tudi izvedba s kombinacijo linij za vse vrste živali.

Kombinirane linije so idealna rešitev v okoljih, kjer obstaja potreba po klanju različnih vrst živali, pri čemer potrebe niso dovolj velike, da bi bila smotrna investicija v specializirano klavnico.

Poudarki

  • Prostorska racionalizacija pri postavitvi opreme za klanje več vrst živali.
  • Investicijski prihranki v primerjavi s postavitvijo več specializiranih linij.
  • Koriščenje prednosti večje diverzifikacije proizvodnje.

Imate specifične želje? Vas zanima ponudba?