1
2
3

SKLOP 5 - Hlajenje mesa v hladilnici

Avtomatiziran transport

Hladilnica z delno avtomatiziranim transportom

Avtomatski transport skozi komoro za intenzivno hlajenje

Avtomatiziran transport

Hladilnica z delno avtomatiziranim transportom

Avtomatski transport skozi komoro za intenzivno hlajenje

Hlajenje mesa v hladilnici

Meso se preko komore za hitro hlajenje transportira v hladilnice. Transport mesa poteka ročno ali avtomatsko oziroma kot kombinacija enega in drugega načina. Avtomatski transport se upravlja preko elektrokrmiljenja in omogoča optimalne transportne manipulacije polovic.

Poudarki

  • Zagotavljanje kvalitete mesa s transportom skozi komoro za hitro hlajenje.
  • Možnost ročnega ali avtomatskega transporta oziroma kombinacija obeh.

Imate specifične želje? Vas zanima ponudba?