1
2
3
4

SKLOP 3 - Izkoženje

Transporter povratka kljuk za izkrvavitev

Stroj za izkoženje

Naprave za osebno higieno in sterilizacijo opreme

Higienske postaje za čiščenje rok in obutve

Izkoženje

Izkoženje se izvaja mehansko s pomočjo stroja, ki na valj navija kožo in obenem spušča podest z delavcema, ki skrbita, da se koža ne pretrga oziroma ne prihaja do prevelikih obremenitev trupa. Proces je zasnovan tako, da zunanji del kože ne prihaja v stik s trupom, kar preprečuje možnost kontaminacije mesa. Koža se preko tekočega traku transportira do mesta, kjer se jo nadalje obdela.

Poudarki

  • Izkoženje z minimalno verjetnostjo poškodovanja in kontaminacije trupov.
  • Različne izvedbe stroja za izkoženje glede na kapaciteto klanja.

Imate specifične želje? Vas zanima ponudba?